สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 


การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ทึ่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กง(ครั้งที่ 7) หมวดอักษร กจ กฉ (ครั้งที่ 6) กต (ครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ทึ่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กง(ครั้งที่ 7) หมวดอักษร กจ กฉ (ครั้งที่ 6) กต (ครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2562