สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
  ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) สำหรับผู้โดยสารและผู้ประกอบการ [ 4 มี.ค. 2563 ]46
2 รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขเสริม (EXTRA) จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 25 ก.พ. 2563 ]149
3 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 [ 13 ก.พ. 2563 ]70
4 การให้หรือการรับรองขวัญและการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ [ 12 ก.พ. 2563 ]44
5 การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ทึ่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กง(ครั้งที่ 7) หมวดอักษร กจ กฉ (ครั้งที่ 6) กต (ครั้งที่ 1) [ 18 ธ.ค. 2562 ]218
6 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 28 พ.ย. 2562 ]77
7 แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2558 [ 26 พ.ย. 2562 ]58
8 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 28 ต.ค. 2562 ]78
9 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง [ 25 ต.ค. 2562 ]137
10 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 30 ก.ย. 2562 ]88
11 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 30 ก.ย. 2562 ]71
12 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำศูนย์ GPS [ 25 ก.ย. 2562 ]138
13 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำศูนย์ GPS [ 19 ก.ย. 2562 ]172
14 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง [ 19 ก.ย. 2562 ]122
15 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ระบบ GPS เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]366
16 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]269
17 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 27 ส.ค. 2562 ]113
18 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 31 ก.ค. 2562 ]109
19 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขเสริม(Extra) จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 23 ก.ค. 2562 ]170
20 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]117
 
หน้า 1|2|3