สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
  รายงานสถิติข้อมูล ปี 2557-2561
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อัตราภาษี ตาม พรบ.การขนส่งทางบก / พรบ.รถยนต์ 2522 [ 4 มิ.ย. 2561 ]152
2 สถิติจำนวนรถ 2551-2552 [ 4 มิ.ย. 2561 ]138
3 สถิติจดทะเบียนรถใหม่ 2552-2553 [ 4 มิ.ย. 2561 ]132
4 สถิติจดทะเบียนรถใหม่ 2553-2554 [ 4 มิ.ย. 2561 ]143
5 สถิติจำนวนรถจำแนกตามยี่ห้อรถ [ 4 มิ.ย. 2561 ]130
6 สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2551 ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551 [ 4 มิ.ย. 2561 ]152
7 สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2552 ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 [ 4 มิ.ย. 2561 ]144
8 สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2553 ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 [ 4 มิ.ย. 2561 ]167
9 สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2554 ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 [ 4 มิ.ย. 2561 ]141
10 สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2555 ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 [ 4 มิ.ย. 2561 ]144
11 สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2556 ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 [ 4 มิ.ย. 2561 ]124
12 สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2557 ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 [ 4 มิ.ย. 2561 ]136
13 การติดต่อด้านทะเบียนรถ [ 4 มิ.ย. 2561 ]122