สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวพื้นช่องตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินะุ์ ด้วยเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน [ 4 ม.ค. 2562 ]254
2 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]209
3 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ต.ค. 2561 ]220
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้วยเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2561 ]208
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ด้วยเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]191
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถ ด้วยเงินกองทุนด้วยความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]196
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]197
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและสติกเกอร์ จำนวน 26 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]201
9 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ด้วยเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2561 ]204
10 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX [ 19 ก.ย. 2561 ]191
11 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]236
12 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2561 ]202
13 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corpate online [ 10 ก.ย. 2561 ]176
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สขจ.กาฬสินธุ์ และ สขข.กุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ย. 2561 ]189
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างช่องบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) พร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]198
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ส.ค. 2561 ]184
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 15 ส.ค. 2561 ]188
18 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2560 [ 22 พ.ค. 2561 ]175
19 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 22 พ.ค. 2561 ]193
20 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2560 [ 22 พ.ค. 2561 ]194
 
หน้า 1|2