สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

ฝ่ายตรวจสภาพรถ


 

 

  นายพรชัย  จันทรพรม
 
   หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ  

 


นายจตุพร อุทัยวี   นายฉัตรชัย  สุโพธิ์
นายช่างตรวจสภาพปฏิบัติการ

นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

 

 

 
นางสาวสายน้ำผึ้ง  วาทโยธา
 
   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
 
   

 

 

นายคมเพชร  เจริญจิตร
   นายอภิชาติ  เหล่าขัติยะ
 ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
(ลูกจ้าง กปถ.)
    ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
(ลูกจ้าง กปถ.)