สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

ผู้บริหาร

   
  นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ
 
  ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
 

นายศราวุธ  เปาอินทร์ 

นายสวาท หน่อจันทร์
 หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
   
 
 นายพรชัย  จันทรพรม  นางสาวสุทธามาส สากลวิจิตร  นางชนัญชิดา  กางเกตุ
 หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ  หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป