สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

ขนส่งสาขา อ.กุฉินารายณ์


  

  นางเข็มพร พ่วงเพ็ชรรสวัสดิ์
 
  หัวหน้าสาขาอำเภอกุฉินารายณ์
สำนักงานขนสง


 


 

นายจีรศักดิ์ สมพมิตร
 
นางสาวสุนันทา พิพิธกุสุมานันท์
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน


นางอตินุช  นาทันตรอง
นางสาววรินท์ณิภา  นาสมฝัน
นายอานนท์  พุ่มพวง
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
 

 

นางสุภาพ สมพมิตร
 นางสาวพวงเพชร ภูนิคม  นางวิลาวัณย์ ไชยทองศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

นายชินภัทร พาใต้

นายสิทธิชัย ศรีมันตะ
ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

พนักงานขับรถ