สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

งานบริหารงานทั่วไป


 

 

  นางชนัญชิดา  กางเกตุ
 
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 นางศัุภารัตน์  โกษีย์
นางสาวปรียานุช  สีนวลแล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
     
  นางสาววนิดา   ภูวิจารย์
 
  จนท.บันทึกข้อมูล
พนักงานราชการ
 
   


นางสาวมุกดา  ภูบุญเพชร 

นายอาณัติ ภูลายเรียบ
จนท.พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานขับรถยนต์

 

 

  นายธีรพล ยิ่งเลิศ
นายณัฐนัย ภูลายเรียบ
 นายพงศกร  สุภี
พนักงานขับรถ
 พนักงานขับรถ พนักงานบริการ